Loft

Loft

201
товаров и наборов в стиле лофт

კომპლექტაციები

პროდუქტი

ფოტო - კუთხის დივანი «Jamaica (იამაიკა)» (03+10+90+13+19)
კუთხის დივანი «Jamaica (იამაიკა)» (03+10+90+13+19)
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 2260/3300/800 (მმ)
7 560
ფოტო - კარადა ვიტრინით «ტუნისი» პ343.22შ
კარადა ვიტრინით «ტუნისი» პ343.22შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 880/425/2116 (მმ)
4 051
ფოტო - ჟურნალის მაგიდა «ტუნისი» პ343.04შ
ჟურნალის მაგიდა «ტუნისი» პ343.04შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1000/1000/393 (მმ)
2 174
ფოტო - ტუმბო კომბინირებული «ტუნისი» პ343.03შ
ტუმბო კომბინირებული «ტუნისი» პ343.03შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1640/425/829 (მმ)
3 077
ფოტო - ტვ ტუმბო «ტუნისი» პ343.02შ
ტვ ტუმბო «ტუნისი» პ343.02შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 2040/505/557 (მმ)
3 032
ფოტო - კომბინირებული კარადა «ტუნისი» პ343.06შ
კომბინირებული კარადა «ტუნისი» პ343.06შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1508/425/2116 (მმ)
5 903
ფოტო - კომოდი «ტუნისი» პ344.02
კომოდი «ტუნისი» პ344.02
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1152/425/829 (მმ)
1 905
ფოტო - საწოლის ტუმბო «ტუნისი» პ344.04
საწოლის ტუმბო «ტუნისი» პ344.04
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 600/425/449 (მმ)
957
ფოტო - ტანსაცმლის კარადა «ტუნისი» პ344.01
ტანსაცმლის კარადა «ტუნისი» პ344.01
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1752/605/2150 (მმ)
5 733
ფოტო - კედლის სარკე «ტუნისი» პ344.03
კედლის სარკე «ტუნისი» პ344.03
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1116/40/774 (მმ)
644
ფოტო - მაგიდა «ტუნისი» პ344.07
მაგიდა «ტუნისი» პ344.07
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1152/425/780 (მმ)
1 503
ფოტო - საწერი მაგიდა «ტუნისი» პ343.08შ
საწერი მაგიდა «ტუნისი» პ343.08შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1700/764/781 (მმ)
3 783
ფოტო - ჟურნალის მაგიდა «ტუნისი» პ343.10შ
ჟურნალის მაგიდა «ტუნისი» პ343.10შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 600/600/491 (მმ)
939
ფოტო - ბუხრის პორტალი «ტუნისი» პ343.05შ
ბუხრის პორტალი «ტუნისი» პ343.05შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1108/425/1085 (მმ)
1 252
ფოტო - ტვ ტუმბო «ტუნისი» პ343.14შ
ტვ ტუმბო «ტუნისი» პ343.14შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1508/505/557 (მმ)
2 576
ფოტო - კარადა ვიტრინით «ტუნისი» პ343.21შ
კარადა ვიტრინით «ტუნისი» პ343.21შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 600/425/2116 (მმ)
3 104
ფოტო - მაგიდა «ტუნისი 1» პ352.01
მაგიდა «ტუნისი 1» პ352.01
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 900/900/777 (მმ)
1 923
ფოტო - მაგიდა «ტუნისი 1რ» პ352.02
მაგიდა «ტუნისი 1რ» პ352.02
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1500/900/777 (მმ)
2 469
ფოტო - მაგიდა «ტუნისი 14» პ352.03
მაგიდა «ტუნისი 14» პ352.03
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 900/900/779 (მმ)
3 184
ფოტო - მაგიდა «ტუნისი 1რდ» პ352.04
მაგიდა «ტუნისი 1რდ» პ352.04
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 2000/1100/777 (მმ)
4 660
ფოტო - ჩამოსაკიდი კომბინირებული კარადა «ტუნისი » პ343.28შ
ჩამოსაკიდი კომბინირებული კარადა «ტუნისი » პ343.28შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 860/300/1000 (მმ)
3 864
ფოტო - ჩამოსაკიდი თარო «ტუნისი» პ343.29შ
ჩამოსაკიდი თარო «ტუნისი» პ343.29შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1500/237/300 (მმ)
716
ფოტო - ტუმბო «ტუნისი» პ343.09შ
ტუმბო «ტუნისი» პ343.09შ
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 1508/425/829 (მმ)
3 130