სკამები «ბაკოკო»

New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1317/ა
სკამი «პრემიუმი» 1317/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 620/580/1000 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1317/ს
სკამი «პრემიუმი» 1317/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 490/580/1000 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 2508/ა
სკამი «პრემიუმი» 2508/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 570/600/1040 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 2508/ს
სკამი «პრემიუმი» 2508/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 490/580/1040 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8286/ს
სკამი «პრემიუმი» 8286/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 510/660/1020 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8286/ა
სკამი «პრემიუმი» 8286/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 610/660/1020 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8198/ს
სკამი «პრემიუმი» 8198/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 580/600/920 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1479ვ2/ა
სკამი «პრემიუმი» 1479ვ2/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 595/600/860 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრმეიუმი» 1313/ა
სკამი «პრმეიუმი» 1313/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 620/580/1020 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1313/ს
სკამი «პრემიუმი» 1313/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 490/580/1020 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1314/ა
სკამი «პრემიუმი» 1314/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 660/680/1020 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1322/ა
სკამი «პრემიუმი» 1322/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 600/600/1050 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1323/ა
სკამი «პრემიუმი» 1323/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 600/600/1050 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1462ვ2/ა
სკამი «პრემიუმი» 1462ვ2/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 570/500/970 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1462ვ2/ს
სკამი «პრემიუმი» 1462ვ2/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 480/500/970 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 2506/ა
სკამი «პრემიუმი» 2506/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 575/630/1070 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 2506/ს
სკამი «პრემიუმი» 2506/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 500/580/1070 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 4504/ა
სკამი «პრემიუმი» 4504/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 640/620/1150 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 4504/ს
სკამი «პრემიუმი» 4504/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 605/620/1150 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5009/ა
სკამი «პრემიუმი» 5009/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 610/590/1080 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5009/ს
სკამი «პრემიუმი» 5009/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 530/550/1080 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5010/ა
სკამი «პრემიუმი» 5010/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 610/590/1045 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5010/ს
სკამი «პრემიუმი» 5010/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 530/550/1045 (მმ)
New
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8019/ა
სკამი «პრემიუმი» 8019/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 650/630/970 (მმ)