სკამები «ბაკოკო»

ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1317/ა
სკამი «პრემიუმი» 1317/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 620/580/1000 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1317/ს
სკამი «პრემიუმი» 1317/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 490/580/1000 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 2508/ა
სკამი «პრემიუმი» 2508/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 570/600/1040 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 2508/ს
სკამი «პრემიუმი» 2508/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 490/580/1040 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8286/ს
სკამი «პრემიუმი» 8286/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 510/660/1020 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8286/ა
სკამი «პრემიუმი» 8286/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 610/660/1020 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1479ვ2/ა
სკამი «პრემიუმი» 1479ვ2/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 595/600/860 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრმეიუმი» 1313/ა
სკამი «პრმეიუმი» 1313/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 620/580/1020 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1313/ს
სკამი «პრემიუმი» 1313/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 490/580/1020 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1322/ა
სკამი «პრემიუმი» 1322/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 600/600/1050 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5009/ა
სკამი «პრემიუმი» 5009/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 610/590/1080 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5009/ს
სკამი «პრემიუმი» 5009/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 530/550/1080 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5010/ა
სკამი «პრემიუმი» 5010/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 610/590/1045 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 5010/ს
სკამი «პრემიუმი» 5010/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 530/550/1045 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8019/ა
სკამი «პრემიუმი» 8019/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 650/630/970 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8019/ს
სკამი «პრემიუმი» 8019/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 500/580/970 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1026/ა
სკამი «პრემიუმი» 1026/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 630/650/1000 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1031/ა
სკამი «პრემიუმი» 1031/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 750/780/1100 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1713/ა
სკამი «პრემიუმი» 1713/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 730/720/1200 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8222/ა
სკამი «პრემიუმი» 8222/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 620/700/1110 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 8221/ს
სკამი «პრემიუმი» 8221/ს
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 480/660/940 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1026/ა1
სკამი «პრემიუმი» 1026/ა1
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 630/650/1000 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1033/ა
სკამი «პრემიუმი» 1033/ა
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 760/760/1115 (მმ)
ფოტო - სკამი «პრემიუმი» 1709/A
სკამი «პრემიუმი» 1709/A
სიგრძე×სიგანე×სიმაღლე: 740/740/1060 (მმ)